[Lucky Symbol TFBoys] KaiYuan Moment

KARRYROY - KHẢI NGUYÊN, Nhật Ký, TFBoys

Tình hình là sau khi xem qua Lucky Symbol của mấy trẻ thì tâm tình bị kích thích cực độ vì mấy hint của KhảiNguyên a~~

tfboys_karryroy

Tại sao? Tại sao hai trẻ đến với nhau không màng tới Thiên Tổng của tuôi? T_T 

tfboykarryroy4

Hôn gián tiếp a~~ *quắn*

tfboys_kaiyuan2

Khải gia à, không cần phải lộ liễu thế đâu! Ai cũng biết chú muốn gì mà! *cười gian*

tfboykarryroy5

Đây, đây chính là tấm hình làm rúng động giới hủbiz =))

Là trao tim đấy, trao tim đấy =))